Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2019, 61016VergunningenOntwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Straatweg 178 in Maarssen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag 8 november 2019 tot en met donderdag 19 december 2019 het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en het onwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder (Wgh) Straatweg 178 in Maarssen ter inzage liggen.

Inhoud

Op het perceel aan de Straatweg 178 in Maarssen wordt een nieuwe villa gerealiseerd. De voormalige woning op dit perceel is reeds gesloopt. Omdat de nieuwe villa buiten het bouwvlak ligt, past deze ontwikkeling niet binnen het geldende bestemmings­plan. Om de villa te kunnen realiseren is een uitgebreide omgevingsvergunning aangevraagd.

De aanvraag omgevingsvergunning is getoetst aan de Wet geluidhinder. Uit het bijbehorend akoestisch onderzoek blijkt dat het geluidsniveau op de gevels van de nieuwe villa, vanwege het wegverkeer op de Straatweg (N402), hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde die genoemd is in de Wet geluidhinder. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde. Het college van B & W wil voor het plan gebruik maken van deze mogelijkheid en heeft het ontwerp van het besluit hogere waarden opgesteld. De gemeente kan de omgevingsvergunning pas verlenen, nadat de ontheffing van de voorkeurswaarde is verleend.

Inzien

U kunt het ontwerpbesluit omgevingsvergunning (NL.IMRO.1904.OVStraatweg178MRS-OW01) vanaf vrijdag 8 november 2019 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en u kunt het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere waarden Wgh na afspraak (14 0346) inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur). Voor vragen over de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de heer N. Puyan (14 0346). Voor informatie over het ontwerpbesluit hogere waarden Wgh kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst regio Utrecht (088 022 50 00).

Reageren

U kunt vanaf vrijdag 8 november 2019 gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en/of hogere waarden Wgh kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus1212, 3600 BE Maarssen. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer N. Puyan (140346).