Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijmegenStaatscourant 2019, 58126Ruimtelijke plannenOnherroepelijk wijzigingsplan ‘Landschapszone - 7 (drijvende woningen Lentse Plas)’, Lent (Nijmegen)

Logo Nijmegen

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 16 oktober 2019 uitspraak gedaan over de beroepen tegen het wijzigingsplan Landschapszone - 7 (drijvende woningen Lentse Plas).

De Raad van State heeft de beroepen ongegrond verklaard.

Het wijzigingsplan is, met inachtneming van bovengenoemde uitspraak, met ingang van 16 oktober 2019 onherroepelijk geworden.

Inzage

Het analoge wijzigingsplan kan na telefonische afspraak, worden ingezien bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (tel. 14024).

Het digitale wijzigingsplan is te raadplegen op de landelijke website:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl

Tegen een onherroepelijk wijzigingsplan staan geen rechtsmiddelen meer open.