Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Consument en MarktStaatscourant 2019, 58017Overig

Melding voorgenomen concentratie TBI Techniek B.V. en Giesbers Installatiegroep B.V., Autoriteit Consument en Markt

Zaaknummer: ACM/19/036635

Op 11 oktober 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Hierin staat dat:

TBI Techniek B.V., een onderdeel van TBI Holdings B.V., Giesbers Installatiegroep B.V. wil overnemen.

De betrokken ondernemingen voeren de volgende activiteiten uit:

  • TBI Techniek B.V.: TBI Techniek B.V. maakt onderdeel uit van TBI Holdings B.V. De activiteiten van TBI Holdings B.V. bestaan uit drie hoofdsegmenten, te weten Techniek, Bouw & Ontwikkeling en Infra. De ondernemingen die binnen TBI Techniek werkzaam zijn, zijn Comfort Partners B.V., Croonwolter&dros B.V., Soltegro B.V., Eekels Technology B.V. en WTH Vloerverwarming B.V. Deze ondernemingen zijn onder andere actief op het gebied van elektrotechniek, werktuigbouwkunde, meet- en regeltechniek en automatisering in de segmenten utiliteitsbouw, industrie, infra en marine & offshore. Daarnaast verzorgen ze vloer- en wandsystemen voor verwarming en koeling.

  • Giesbers Installatiegroep B.V.: is bouwpartner op het gebied van advies, engineering, realisatie, onderhoud en exploitatie. Van woningbouw tot utiliteitsprojecten, en van loodgieterswerk tot duurzame energieopwekking. Giesbers Installatiegroep B.V. adviseert over en installeert onder andere verwarmingsinstallaties, Warmte Koude Opslag installaties, sanitaire installaties en ventilatiesystemen. Daarnaast adviseert zij over duurzame installaties en biedt periodiek onderhoud aan installaties.

Wilt u reageren? Dat kan alleen als u belanghebbende bent. Uw reactie moet binnen zeven dagen na de publicatiedatum van deze mededeling, onder vermelding van zaaknummer ACM/19/036635 zijn ontvangen bij:

Autoriteit Consument en Markt

Directie Mededinging

Postbus 16326

2500 BH DEN HAAG

telefax: (070) 722 2355

Autoriteit Consument en Markt B.L.K. Vroomen Teammanager Directie Mededinging