Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WassenaarStaatscourant 2019, 57401Ruimtelijke plannenVOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN ‘VREEBURGLAAN’START INSPRAAKPROCEDURE

Logo Wassenaar

Het college van burgemeester en wethouder heeft het voorontwerp bestemmingsplan ‘Vreeburglaan’ vrijgegeven voor de inspraak. Het bestemmingsplan maakt de bouw van vier woningen mogelijk op de locatie van de voormalige Doeland aan de Vreeburglaan/Kloosterland. De huidige bebouwing wordt ter plaatse gesloopt.

Periode ter inzage legging

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt vanaf donderdag 24 oktober tot en met woensdag 4 december 2019 voor een ieder ter inzage bij het KlantContactCentrum (KCC) van het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45. Het plan is ook in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

Wilt u reageren op het voorontwerp?

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder, bij voorkeur schriftelijk, zienswijzen indienen tegen dit voorontwerp bestemmingsplan bij het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar, postbus 499, 2240 AL Wassenaar. Dat kan ook per e-mail aan: gemeente@wassenaar.nl

Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is mogelijk. Hiervoor dient, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te worden gemaakt met mevrouw J. Engelbert telefoonnummer 14070 (toets alleen deze vijf cijfers).

Burgemeester en wethouders van Wassenaar

 

23 oktober 2019