Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2019, 57275Onteigeningen

Onteigening in de gemeente Zaltbommel voor de versterking van de dijk langs de Waal in het dijktraject Gameren, met bijkomende werken in de gemeente Zaltbommel

KENNISGEVING

Rijkswaterstaat Corporate Dienst

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat deelt mee dat in de Staatscourant van 14 oktober 2019, nr. 52727, is gepubliceerd het koninklijk besluit van 30 augustus 2019, nr. 2019001740, tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening voor de versterking van de dijk langs de Waal in het dijktraject Gameren, ter plaatse van de omdijking bij het dorp Gameren, voor het gedeelte tussen dijkpaal RW137 en dijkpaal RW134,1 in Gameren, met bijkomende werken, in de gemeente Zaltbommel.

Tegen dit besluit staat geen beroep open.

Gelet op het bepaalde in artikel 64a, derde lid, van de onteigeningswet zal een afschrift van het koninklijk besluit vanaf 24 oktober 2019 tot en met 4 december 2019 ter inzage liggen op de volgende adressen:

  • Gemeentehuis van Zaltbommel, Hogeweg 11 te Zaltbommel (openingstijden staan op de website van de gemeente);

  • Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht in de centrale hal.