Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biocidenStaatscourant 2019, 57088Registermutaties | Registratie bestrijdingsmiddelen

Registratie van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn onderstaande middelen  toegelaten onder het vermelde toelatingsnummer en tot het erachter vermelde tijdstip:

toelating

middel

werkzameStof

middelType

toelatinghouder

geldig tot

15932N

Input

spiroxamine, prothioconazool

Gewasbescherming

Bayer CropScience S.A.-N.V.

31-7-2021

15954N

Buffer Protect™

Toevoegingsstof

Gewasbescherming

Bio-ferm Biotechnologische Entwicklung und Produktion GmbH

*

* De toevoegingsstof wordt toegelaten tot het moment dat er een toelating volgens de Europese regelgeving kan worden verleend.

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden is de toelating van onderstaande middelen  gewijzigd:

toelating

middel

werkzameStof

middelType

toelatinghouder

geldig tot

15680N

s&m Phenoxyethanol

2-fenoxyethanol

Biocide

Vink Chemicals GmbH & Co. KG

1-11-2023

13570N

parmetol SL 60

glutaaraldehyde, mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1)

Biocide

Vink Chemicals GmbH & Co. KG

1-2-2022

13659N

parmetol A28S

mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1), bronopol

Biocide

Vink Chemicals GmbH & Co. KG

1-5-2022

13937N

grotan BA 21

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropaan-1,3-diamine, 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on

Biocide

Vink Chemicals GmbH & Co. KG

1-2-2023

13938N

grotamar 71

reactieproducten van paraformaldehyde en 2-hydroxypropylamine (ratio 3:2)

Biocide

Vink Chemicals GmbH & Co. KG

1-2-2023

14768N

Parmetol MBX

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropaan-1,3-diamine, 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on

Biocide

Vink Chemicals GmbH & Co. KG

1-4-2025

14525N

Parmetol A 28

mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1), bronopol

Biocide

Vink Chemicals GmbH & Co. KG

1-8-2024

15640N

Integral Pro

Bacillus amyloliquefaciens, strain MBI 600

Gewasbescherming

BASF Nederland B.V.

16-9-2027

13936N

Grotanol SR2

reactieproducten van paraformaldehyde en 2-hydroxypropylamine (ratio 3:2), pyridine-2-thiol 1-oxide, natriumzout

Biocide

Vink Chemicals GmbH & Co. KG

1-2-2023

14390N

parmetol N 20

bronopol, 2-octyl-2H-isothiazol-3-on

Biocide

Vink Chemicals GmbH & Co. KG

1-4-2024

13940N

grotan OX

reactieproducten van paraformaldehyde en 2-hydroxypropylamine (ratio 3:2)

Biocide

Vink Chemicals GmbH & Co. KG

1-2-2023

14531N

s&m Bronopol

bronopol

Biocide

Vink Chemicals GmbH & Co. KG

1-8-2024

15439N

parmetol K 6

mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1)

Biocide

Vink Chemicals GmbH & Co. KG

1-5-2024

13875N

grotan TK5 Plus

2-octyl-2H-isothiazol-3-on, (ethyleendioxy)dimethanol

Biocide

Vink Chemicals GmbH & Co. KG

1-12-2022

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden is het vervallen van de toelatingen van onderstaande middelen onder het voor de naam van het middel vermelde toelatingsnummer, opgeschort tot het erachter vermelde tijdstip:

toelating

middel

werkzameStof

middelType

toelatinghouder

geldig tot

11599N

Royal MH

maleinehydrazide

Gewasbescherming

Arysta LifeScience Registrations Great Britain Ltd.

1-11-2020

14874N

Desect Spray

deltamethrin

Gewasbescherming

SBM Développement SAS

31-10-2021

14557N

Talisma EC

cypermethrin

Gewasbescherming

Arysta LifeScience Benelux Sprl

31-10-2021

13468N

Ultima AF

maleinehydrazide, nonaanzuur

Gewasbescherming

W. Neudorff GmbH KG

1-11-2020

14558N

Talisma UL

cypermethrin

Gewasbescherming

Arysta LifeScience Benelux Sprl

31-10-2021

13469N

Ultima

nonaanzuur, maleinehydrazide

Gewasbescherming

W. Neudorff GmbH KG

1-11-2020

NL-0000700-0000

Radar

koolstofdioxide

Biocide

Rentokil Initial

1-5-2020

15455N

Nagano

bromoxynil, mesotrione

Gewasbescherming

Nufarm B.V.

31-7-2021

15660N

Shorttrack

daminozide

Gewasbescherming

Certis Europe B.V.

31-10-2021

15474N

FENCE

flufenacet

Gewasbescherming

Albaugh TKI d.o.o

31-10-2021

14943N

Desect

deltamethrin

Gewasbescherming

SBM Développement SAS

31-10-2021

14434N

Safir

fludioxonil

Gewasbescherming

Syngenta Crop Protection B.V.

31-10-2021

14414N

Geoxe

fludioxonil

Gewasbescherming

Syngenta Crop Protection B.V.

31-10-2021

8063N

Royal MH-30

maleinehydrazide

Gewasbescherming

Arysta LifeScience Registrations Great Britain Ltd.

1-11-2020

14184N

Maxim 480 FS

Fludioxonil

Gewasbescherming

Syngenta Crop Protection B.V.

31-10-2021

Bezwaar

Tenzij anders is vermeld, kan degene wiens belang rechtstreeks bij de (het) hierboven vermelde besluit(en) is betrokken, gelet op artikel 4 van Bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 8030, 6710 AA Ede. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld. 

Terinzagelegging

De besluiten liggen voor een ieder tijdens de bezwaartermijn ter inzage tijdens kantooruren op de volgende plaats: - College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, Bennekomseweg 41, 6717 LL Ede. Deze stukken zijn tevens in te zien op de website van het Ctgb  www.ctgb.nl. Kies op de homepage “Snel naar” en daarna ‘’Toelatingendatabank”. 

Nadere inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich telefonisch, en voor kopieën van de ter inzage gelegde stukken schriftelijk, wenden tot het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 8030, 6710 AA Ede, telefoonnummer 0317-471810.