Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Agentschap TelecomStaatscourant 2019, 57060Besluiten van algemene strekking

Benoeming leden Examencommissie voor maritieme radiocommunicatie BES

Datum: 14 oktober 2019

Nummer: AT-EZK/7836255

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT,

Gelet op artikel 31, eerste lid, van het Besluit telecommunicatie scheepvaart BES en de Regeling maritieme radiocommunicatie examens BES

BESLUIT:

Artikel 1

Tot lid van de examencommissie voor maritieme radiocommunicatie worden benoemd:

Namens Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat:

C.A. Lindo, werkzaam bij New Challenges Foundation

Voor de periode van 8 oktober 2019 tot en met 31 december 2019.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van dit besluit.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, namens deze, B.T. van Duijvenvoorde Coördinator Caribisch Nederland Agentschap Telecom

Belanghebbenden kunnen tegen deze beschikking op grond van artikel 55 en 56 eerste lid van de Wet administratieve rechtspraak BES binnen zes (6) weken na de dag waarop deze beschikking is gegeven, bezwaar indienen bij de afdeling Juridische Zaken van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Postbus 450, 9700 AL Groningen, Nederland. U mag uw bezwaar ook mailen naar BES@agentschaptelecom.nl. Belanghebbenden kunnen eveneens op grond van artikel 7 en 16 eerste lid van de Wet administratieve rechtspraak BES, al dan niet na de procedure van artikel 56 te hebben doorlopen, binnen zes (6) weken na de dag waarop bovengenoemde beschikking is gegeven beroep aantekenen bij het Gerecht in Eerste Aanleg.