Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikStaatscourant 2019, 5663Ruimtelijke plannenBestemmingsplan “Buitengebied” onherroepelijk

Logo Medemblik

Op 22 februari 2018 stelde de gemeenteraad van Medemblik het bestemmingsplan “Buitengebied” vast. Het bestemmingsplan vormt een herziening van het vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied” uit 2013. In de herziening zijn enkele vooruitgeschoven beleidsmatige onderwerpen ingepast. Daarnaast zijn geconstateerde omissies in de toelichting, de regels en de verbeelding gerepareerd.

Het besluit lag tot 27 april 2018 ter inzage. In die periode konden belanghebbenden tegen het besluit beroep instellen bij de Raad van State. Tegen het besluit is binnen de gestelde termijn 1 beroep ingesteld. De zitting van de Afdeling was op 16 november 2018. Op 19 december 2018 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de beroepszaak en het beroep afgewezen. Dit betekent dat het bestemmingsplan “Buitengebied” op 19 december 2018 onherroepelijk is geworden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is te vinden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op het plannummer: NL.IMRO.0420.14410105-VA01.