Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinStaatscourant 2019, 56282VergunningenRectificatie: ontwerpbesluiten projectomgevingsvergunning en hogere waarden Wet geluidhinder, Perkinsbaan 1 te Nieuwegein

Logo Nieuwegein

 

Op 19 september 2019 hebben wij gepubliceerd dat het ontwerpbesluit met betrekking tot een aangevraagde vergunning voor het realiseren van 123 appartementen/woningen en een commerciële ruimte op het perceel Perkinsbaan 1 ter inzage ligt in het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Hierbij hebben wij abusievelijk niet gemeld (zoals hierboven is rechtgezet) dat ook het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder tegelijkertijd ter inzage ligt. Alle stukken liggen reeds vanaf 20 september voor zes weken ter inzage.