Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemStaatscourant 2019, 5584OverigZITTING VAN HET CENTRAAL STEMBUREAU INZAKE GELDIGHEID EN NUMMERING KANDIDATENLIJSTEN

Logo Haarlem

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 20 maart 2019 te houden verkiezing van de leden van provinciale staten van

Noord-Holland

maakt, ingevolge artikel I 1, I 4 en I 12 van de Kieswet, bekend dat dit bureau op 5 februari in een niet-openbare zitting de kandidatenlijsten onderzoekt voor iedere kieskring waarvoor zij zijn ingediend.

Op 8 februari 2019 om 16.00 uur op het Stadhuis (Grote Markt 2, Haarlem), in een openbare zitting zal beslissen over:

  • de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;

  • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;

  • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering.

Tevens zal de nummering van de ingeleverde lijsten van kandidaten plaatshebben.

Haarlem, 01-02-2019

De voorzitter voornoemd,

J. Wienen