Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HalderbergeStaatscourant 2019, 55089Ruimtelijke plannenOntwerp uitwerkingsplan ‘Oud Gastel Noord, fase 4 te Oud Gastel’

Logo Halderberge

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Halderberge maakt bekend dat met ingang van 10 oktober 2019 gedurende zes weken (tot en met 20 november 2019) voor een ieder het ontwerp uitwerkingsplan ‘Oud Gastel Noord, fase 4 te Oud Gastel’ met plannummer NL.IMRO.1655.BPU3003-B001 ter inzage ligt.

Het uitwerkingsplan gaat over de realisatie van 14 woningen in het gebied omsloten door de Oudendijk, Rijpersweg en de Willem Alexanderstraat te Oud Gastel. De 14 woningen zijn verdeeld over twee gebieden; aan de noordkant van het plangebied worden 12 grondgebonden woningen mogelijk gemaakt, waarvan de achtertuinen zullen grenzen aan de achtertuinen van de bestaande woningen westelijk van de Rijpersweg. Daarnaast worden aan de zuidkant van het woongebied nog twee vrijstaande woonkavels mogelijk gemaakt.

Tijdens bovengenoemde periode kan eenieder het ontwerpuitwerkingsplan ‘Oud Gastel Noord, fase 4 te Oud Gastel’ inzien. Dit is mogelijk tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij het omgevingsloket, Parklaan 15 te Oudenbosch en de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijke zienswijzen omtrent het ontwerpwijzigingsplan ‘Oud Gastel Noord, fase 4 te Oud Gastel’ kenbaar maken aan het college van Burgemeester en Wethouders van Halderberge, Parklaan 15, Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch.

Indien u dit mondeling wenst te doen kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar de heer J. Tigges op het nummer 0165-390746.

Oudenbosch, 9 oktober 2019