Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DoetinchemStaatscourant 2019, 54618VergunningenOntwerp omgevingsvergunning uitgebreide procedure voor het bouwen van 12 woningen op de J.F. Kennedylaan ong. in Doetinchem

Logo Doetinchem

 

Het college is van plan de volgende aanvraag te verlenen:

 

Doetinchem

Dossiernummer : 20190548

Voor : bouwen van 12 woningen

Locatie : J.F. Kennedylaan ong. in Doetinchem

Datum ontvangst : 19 juli 2019

 

 

Vanaf vrijdag 4 oktober 2019 kunt u het ontwerpbesluit en de stukken die daarbij horen digitaal bekijken bij het loket bouwen en wonen. Hiervoor moet u eerst een afspraak maken. Het ontwerp besluit wordt ook gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl. De stukken liggen zes weken ter inzage. Iedereen kan in deze periode (t/m 14 november 2019) een zienswijze (reactie) over het ontwerpbesluit indienen. Dit kan door een brief te sturen naar Burgemeester en wethouders van Doetinchem, Postbus 9020, 7000 HA in Doetinchem. U kunt ook mondeling een zienswijze indienen (op afspraak). U kunt alleen beroep indienen tegen ons definitieve besluit als u ook een zienswijze (reactie) heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit.