Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarStaatscourant 2019, 54612Overige mededelingen aan het wegverkeerVerkeersmaatregelen tijdens evenementen

Logo Alkmaar

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat in verband met de voorbereiding en de uitvoering van werkzaamheden voor de diverse festiviteiten rond de viering van “Alkmaars Ontzet” 2019 de navolgende verkeersmaatregelen van kracht zijn.

Noord-Hollands Kanaal; mededeling; stremming

I.v.m. evenement geldt het volgende:

-Oponthoud Friesebrug tot Huiswaarderbrug (in N245)

· dinsdag 8 oktober 2019 08:30 tot 12:30

-Stremming alle richtingen recreatievaart Friesebrug tot Huiswaarderbrug (in N245)

· dinsdag 8 oktober 2019 08:30 tot 12:30

-Stremming Friesebrug tot Huiswaarderbrug (in N245)

· dinsdag 8 oktober 2019 21:00 tot 23:00

Op 5 oktober tussen 13.00 en 17.00 uur ernstige oponthoud scheepvaart i.v.m. met evenement. 

De volgende straten en pleinen zullen in verband met openbare orde en veiligheid voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers worden afgesloten (bord C1), ook voor vergunninghouders en bevoorradingsverkeer.

 • -

  de Noorderkade tussen de Tesselsebrug en de Kwakelkade van woensdag 2 oktober van 13.00 tot woensdag 9 oktober 18.00 uur;

 • -

  de Koorstraat tussen Lindegracht en Laat op maandag 7 oktober van 19.00 tot 22.00 uur;

 • -

  de Koorstraat tussen Lindegracht en Laat op dinsdag 8 oktober van 14.00 tot 24.00 uur

 • -

  de Marktstraat, Koningsstraat en Waagplein op maandag 7 oktober van 18.00 tot 21.00 uur;

 • -

  de Koning Willem-Alexanderlaan, tussen de Supporterslaan en de drafbaan, op dinsdag 8 oktober van 06.00 tot 19.00 uur;

 • -

  de Kanaalkade tussen de Minnebroederstraat en de Gedempte Nieuwesloot op dinsdag 8 oktober vanaf 06.00 tot 24.00 uur;

 • -

  het Nassauplein op dinsdag 8 oktober van 08.00 uur tot 11.00 uur;

 • -

  het Kennemerpark op dinsdag 8 oktober van 12.00 uur tot 15.30 uur;

 • -

  het Waagplein op dinsdag 8 oktober van 07.00 uur tot 24.00 uur;

De wegsleepregeling is van toepassing op genoemde straten en plein en geparkeerde auto’s moeten op de genoemde tijdstippen zijn verwijderd. Dit geldt ook voor belanghebbenden parkeren. De auto’s die daarna nog worden aangetroffen, kunnen in verband met veiligheidseisen worden weggesleept. Het wegsleeptarief is € 248,- incl. b.t.w. De rijbaan, parkeervakken en trottoirs van de hierboven genoemde straten en pleinen dienen vrijgehouden te worden van auto’s, uitstallingen en dergelijke.

Op dinsdag 8 oktober vanaf 22.00 wordt er lasershow gehouden afgestoken vanaf het Noord-Hollands Kanaal tussen de Ringersbrug en de Friesebrug. Tijdens deze show is een gedeelte van de openbare verlichting in de omgeving uitgeschakeld.

In verband met de festiviteiten op dinsdag 8 oktober 2019 rijden openbaar vervoer bussen een aangepaste routes.

Op 8 oktober rijden de openbaar vervoerbussen de gehele dag via de ‘kermis route’. Dat is Tesselsebrug, Noorderstraat, Oosterweezenstraat, Kwakelkade, Noorderkade en Friesebrug in beide richtingen.

De lijnen 2 en 8 rijden niet via de binnenstad gaan maar via de Geest- en Kennemersingel.

De lijnen 2, 8, 163 en 167 kunnen hinder en vertraging verwachten tussen 14:30 uur en 17:00 uur op de Kennemerstraatweg i.v.m. de grote middagoptocht met als alternatieve route via de Westerweg.

Voor meer informatie over de omleidingen van de bussen kan contact worden opgenomen met de klantenservice van Connexxion 0900-266 63 99 (lokaal tarief) of kijk op Connexxion.nl/klantenservice. Voor een persoonlijk reisadvies: 0900 9292 (€ 0,70 p/min).

Buiten de genoemde maatregelen kan het verkeer op diverse plaatsen in de stad voor korte of langere tijd hinder ondervinden als gevolg van de festiviteiten.

De parkeergarages De Vest, Karperton, Singelgarage, Kanaalschiereiland en Schelphoek zijn doorlopend geopend.

Met het oog op de bereikbaarheid van de binnenstad wordt verzocht fietsen zoveel mogelijk in de fietsenstallingen te plaatsen (kosteloos).

Bevoorrading van de binnenstad is op dins dag 8 oktober 201 9 tijdens de laad- en lostijden in de middag niet mogelijk.

Voor een overzicht van de festiviteiten wordt verwezen naar het programma van de

8 October Vereeniging: www.8october.nl