Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2019, 53950Ruimtelijke plannenVoorbereidingsbesluit West, Griendtsveenweg Noord 2019, gemeente Hoogeveen

Logo Hoogeveen

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 26 september 2019 besloten dat op grond van artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het voormalige NCH-terrein aan de Griendtsveenweg in Hoogeveen, voor het gebied zoals aangegeven op de gewaarmerkte situatietekening reg.nr. NL. IMRO.0118.2019VB8025002-VG01.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 3 oktober 2019 en heeft een werkingsduur van één jaar. Tegen dit besluit is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Het raadsbesluit en de daarbij behorende kaart liggen met ingang van 3 oktober 2019 gedurende de werkingstermijn van één jaar voor een ieder ter inzage tijdens openingstijden in het Compagnieshuis bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen.

Het voorbereidingsbesluit kan tevens worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl, identificatienummer NL. IMRO.0118.2019VB8025002-VG01.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 0528.