Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrimmelenStaatscourant 2019, 53277Ruimtelijke plannen[Ontwerpbestemmingsplan “Zandstraat 79, Made” ]

Logo Drimmelen

[Het college van Burgemeester en Wethouders van Drimmelen maakt bekend, dat met ingang van vrijdag 4 oktober 2019 gedurende zes weken, dus tot en met donderdag 14 november 2019, voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Zandstraat 79, Made”.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de herontwikkeling van het perceel Zandstraat 79. Het plan voorziet in de bouw van zes woningen .

Eenieder kan vanaf 4 oktober 2019 tot en met 14 november 2019 de stukken met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan inzien in de hal van het gemeentehuis en via www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.1719.1bp19Zandstr79-on01.

Tot en met 14 november 2019 kan eenieder mondeling of schriftelijk zienswijzen naar voren brengen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij de gemeenteraad van Drimmelen, Postbus 19, 4920 AA Made. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 140162 voor het maken van een afspraak.

]

[Made] [3 oktober 2019]

[burgemeester en wethouders][gemeente Drimmelen],