Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SoestStaatscourant 2019, 52384VerkeersbesluitenAanleg parkeerplaats gehandicapten Boekweitland 3 Soest

Logo Soest

Burgemeester en wethouders van Soest;

overwegende, dat de bewoner, wonende Boekweitland 3 te Soest, heeft verzocht nabij de woning

Boekweitland 3 een parkeerplaats voor gehandicapten aan te geven door plaatsing van bord E6 van

bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV-90);

dat belanghebbende in die mate gehandicapt is, dat het gewenst is gevolg te geven aan het verzoek;

dat het aanwijzen van een parkeerplaats voor gehandicapten, gelet op de ter plaatse aanwezige ruimte niet op bezwaren stuit;

dat een dergelijke aanwijzing in het belang van de vrijheid en de veiligheid van het verkeer is;

overwegende dat genoemde weg in de gemeente Soest is gelegen en bij deze gemeente in beheer is;

gelet op artikel 18, lid 1, onder d, van de Wegenverkeerswet (WVW);

mede gelet op de betreffende artikelen van het RVV 1990 en het BABW;

besluiten:

I.door plaatsing van bord E6 van bijlage I van het RVV-90 met onderbord 12-JTX-8 nabij de

woning Boekweitland 3 te Soest een parkeerplaats voor gehandicapten aan te geven;

II. een afschrift van dit besluit te zenden aan:

  • a.

    de Regiopolitie Eemland-Noord;

  • b.

    de belanghebbende.

III. dit besluit op te nemen in de Persoonsregistratie Gehandicaptenparkeerplaatsen.

Soest, 17 september 2019