Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2019, 52137Overig

Kennisgeving melding Besluit algemene regels milieu mijnbouw Nederlandse Aardolie Maatschappij, Assen, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Op 5 september 2019 heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat een melding ingevolge het “Besluit algemene regels milieu mijnbouw” ontvangen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij te Assen. De melding heeft betrekking op een voorgenomen activiteit binnen de bestaande inrichting Hardenberg 4, gelegen aan de Dedemvaartseweg te Ane in de bestuurlijke gemeente Hardenberg, kadastraal bekend gemeente Gramsbergen, sectie F, nummers 4141 en 4442.

De voorgenomen activiteit betreft het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden in de put Hardenberg-6. De werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een mobiele installatie. De werkzaamheden zullen zoveel mogelijk overdag en gelijktijdig plaatsvinden. Een gedeelte van de werkzaamheden kan niet onderbroken worden en zal daarom in de avond en nachtperiode plaatsvinden. Transporten zullen zoveel mogelijk geconcentreerd plaatsvinden tijdens de dagperiode.

De werkzaamheden vangen naar verwachting begin oktober 2019 aan en zijn naar verwachting medio oktober 2019 afgerond. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot mw. K. Kaya (tel. 06 46 15 22 96).