Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeidenStaatscourant 2019, 52112OverigGemeente Leiden, Scheepvaartverkeersbesluit, tijdelijke afsluiting Nieuwe Rijn en instellen éénrichtingsvaren op de Oude Rijn in verband met het evenement 3 oktoberviering 2019

Logo Leiden

Besluiten:

Behoudens advies van de commissie

 

 • 1.

  Het besluit 19.0410 d.d. 27 augustus 2019 in het kader van de Scheepvaartverkeerswet inzake tijdelijke afsluiting Nieuwe Rijn en instellen éénrichtingsvaren op de Oude Rijn in verband met de 3 oktoberviering 2019 intrekken;

 

 • 2.

  Dat het water van de Nieuwe Rijn tussen de Karnemelksbrug en maximaal de Visbrug, van dinsdag 1 oktober 2019 van 07.00 uur tot vrijdag 4 oktober 2019 12.00 uur, in beide richtingen is afgesloten voor het scheepvaartverkeer;

 

 • 3.

  Dat het water van de Nieuwe Rijn tussen de Visbrug en de Karnemelksbrug op maandag 30 september 2019 van 07.00 uur tot dinsdag 1 oktober 2019 07.00 uur én vrijdag 4 oktober 2019 van 12.00 uur tot 18.00 uur, alleen in de richting van de Visbrug bevaarbaar is;

 

 • 4.

  Dat het water van de Oude Rijn tussen de Scheluwbrug en de Sint-Jansbrug van dinsdag 1 oktober 2019 van 07.00 uur tot vrijdag 4 oktober 2019 12.00 uur, alleen in de richting van de Sint-Jansbrug bevaarbaar is;

 

 • 5.

  Aan de Visbrug (zijde Annies) op 16 september 2019 het bord BPR A.1 en een geel onderbord met tekst: “In- en doorvaart gestremd van 30/9 07.00 uur – 04/10 18.00 uur” te plaatsen en dit bord op 4 oktober 2019 om 18.00 uur te verwijderen;

 

 • 6.

  Aan de Karnemelksbrug (zijde Gangetje) en Hogewoerdbrug (zijde Steenschuur) op 16 september 2019 het bord BPR A.1 met een geel onderbord met tekst “In- en doorvaart Nieuwe Rijn gestremd van 1/10 07.00 uur – 04/10 12.00 uur” te plaatsen en dit bord op 4 oktober 2019 12.00 uur te verwijderen;

 

 • 7.

  Aan de Karnemelksbrug op 4 oktober 2019 (zijde Gangetje) en om 12.00 uur het bord BPR B.1 b ↑ te plaatsen en dit bord op 4 oktober 2019 om 18.00 uur te verwijderen;

 

 • 8.

  Aan de Catharinabrug (zijde Kippenbrug) op 16 september 2019 een geel bord met tekst “In- en doorvaart Nieuwe Rijn gestremd van 30/9 07.00 uur – 04/10 18.00 uur” te plaatsen en dit bord op 4 oktober 2019 om 18.00 uur te verwijderen;

 

 • 9.

  Aan de Sint Jansbrug (zijde Oude Rijn) op 16 september 2019 een geel bord met tekst “In- en doorvaart Nieuwe Rijn gestremd van 30/9 07.00 uur – 04/10 18.00 uur” te plaatsen en dit bord op 4 oktober 2019 om 18.00 uur te verwijderen;

 

 • 10.

  Aan de Bostelbrug (zijde Galgewater) op 16 september 2019 het bord BPR A.1 en een geel onderbord met tekst: “In- en doorvaart gestremd van 1/10 07.00 uur – 04/10 12.00 uur” te plaatsen en dit bord op 4 oktober 2019 om 12.00 uur te verwijderen;

 

 • 11.

  Aan de Bostelbrug (zijde Webster) op 16 september 2019 het bord BPR B.1 b ↑ en een geel onderbord met tekst: “Verplichte vaarrichting van 1/10 07.00 uur – 04/10 12.00 uur” te plaatsen en dit bord op 4 oktober 2019 om 12.00 uur te verwijderen;

 

 • 12.

  Aan de Catharinabrug (zijde Annies) en Sint Jansbrug (Oude Rijn) op 16 september 2019 het bord BPR B.1 b ↑ en een geel onderbord met tekst: “Verplichte vaarrichting van 1/10 07.00 uur – 04/10 12.00 uur” te plaatsen en dit bord op 4 oktober 2019 om 12.00 uur te verwijderen;

 

 • 13.

  Aan de Scheluwbrug op 16 september 2019 het bord BPR B.1 b ↑ en een geel onderbord met tekst: “Verplichte vaarrichting van 1/10 07.00 uur – 04/10 12.00 uur” te plaatsen en dit bord op 4 oktober 2019 om 12.00 uur te verwijderen;

 

 • 14.

  Aan de Rembrandtbrug (Zeevaartschoolzijde) op 16 september 2019 een geel bord met tekst “In- en doorvaart Bostelbrug gestremd van 1/10 07.00 uur – 04/10 12.00 uur” te plaatsen en dit bord op 4 oktober 2019 om 12.00 uur te verwijderen;

 

 • 15.

  Aan de Rijnbrug  op 16 september 2019 een geel bord met tekst “In- en doorvaart Nieuwe Rijn gestremd van 1/10 07.00 uur – 04/10 12.00 uur” te plaatsen en dit bord op 4 oktober 2019 om 12.00 uur te verwijderen;

 

 • 16.

  Aan de hekken op de pontons tussen de Sint-Jansbrug en de Catharinabrug op 2 plaatsen het bord BPR A.5 aanbrengen.

 

 • 17.

  De borden tijdelijk te plaatsen voor de duur, inclusief de afbouw, van het betreffende evenement.

 

Perssamenvatting: 

Op 27 augustus jl. heeft het college in verband met de op- en afbouw en de festiviteiten rondom de 2 en 3 oktoberviering 2019 besloten de Nieuwe Rijn tijdelijk af te sluiten en op de Oude Rijn éénrichtingsvaren in stellen voor al het scheepvaartverkeer en in dat kader verkeerstekens te plaatsen. Gebleken is dat de organisatoren meer tijd nodig hebben voor de opbouw en het daardoor noodzakelijk is om van 30 september 2019 07.00 uur – 1 oktober 2019 07.00 uur eenrichtingsvaren op de Nieuwe Rijn in te stellen.

 

 

Gemeente Leiden, Scheepvaartverkeersbesluit, tijdelijke afsluiting Nieuwe Rijn in verband met het evenement 3 oktoberviering 2019

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden,

 

Gelet op:

 • artikel 2 onderdeel a, sub 3° van de Scheepvaartverkeerswet, waarin is bepaald dat voor zover het betreft een scheepvaartweg in beheer bij de gemeente het college van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag is voor toepassing van deze wet en;

 • artikel 3 lid 1 sub a, artikel 3 lid 2 sub a, artikel 4 en artikel 6 van de Scheepvaartverkeerswet;

 • de bepalingen van Het Binnenvaartpolitiereglement (hierna: BPR) alsmede

 • de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Scheepvaatverkeer (hierna: Babs) en;

 • artikel 3.3. lid 1 sub a en d van de bestemmingsregels behorende bij het bestemmingsplan Nieuwe Rijn.

 

Overwegende:

 • dat de burgemeester voornemens is een evenementenvergunning te verlenen voor de 2 en 3 oktoberviering 2019 op het water van de Nieuwe Rijn;

 • dat in de periode van dinsdag 1 oktober 2019 07.00 uur tot en met vrijdag 4 oktober 2019 12.00 uur, ten behoeve van de 3 oktoberviering 2019, een tijdelijk platform, bestaande uit pontons met bijbehorende podiumdelen, in de watergang zal worden gelegd dat het water van de Nieuwe Rijn tussen en onder de Visbrug en de Koornbrug én de Sint Sebastiaansbrug en de Karnemelksbrug in zijn geheel bedekt;

 • dat op maandag 30 september 2019 van 07.00 uur tot dinsdag 1 oktober 2019 07.00 uur én op vrijdag 4 oktober 2019 van 12.00 uur tot 18.00 uur, ten behoeve van het evenement 3 oktoberviering 2019, een tijdelijk platform, bestaande uit pontons met bijbehorende podiumdelen, in de watergang zal worden gelegd dat het water van de Nieuwe Rijn tussen en onder de Visbrug en de Koornbrug én de Sint Sebastiaansbrug en de Karnemelksbrug voor maximaal de helft bedekt.

 • dat in de periode van dinsdag 1 oktober 2019 07.00 uur tot en met vrijdag 4 oktober 2019 12.00 uur, ten behoeve van de 3 oktoberviering 2019, een tijdelijk platform, bestaande uit pontons met bijbehorende podiumdelen, in de watergang zal worden gelegd dat het water van de Rijn tussen het Waaghoofdblok en het drijvend terras van Annies gedeeltelijk bedekt;

 • dat de doorvaart tussen de St. Jansbrug en Catharinabrug in de richting van de Oude Rijn naar Rijn wordt gegarandeerd (minimaal 10 meter brede vaarruimte);

 • dat de organisatoren van de evenementen een melding - op grond van artikel 1.23 lid 3 van het BPR - bij het college van burgemeester en wethouders heeft gedaan;

 • dat door het plaatsen van de pontons de doorvaart op het water van de Nieuwe Rijn al dan niet geheel gestremd wordt;

 • dat voor het plaatsen van verkeerstekens om het vaarverkeer over de stremming te informeren een besluit in het kader van het Scheepvaartverkeerswet noodzakelijk is;

 • dat voor het plaatsen van de pontons tussen het Waaghoofdblok en het drijvend terras van Annies een omgevingsvergunning vereist is.

 

nemen, gelet op het voorgaande, de volgende

 

BESLUITEN:

  

 • 18.

  Het besluit 19.0410 d.d. 27 augustus 2019 in het kader van de Scheepvaartverkeerswet inzake tijdelijke afsluiting Nieuwe Rijn en instellen éénrichtingsvaren op de Oude Rijn in verband met de 3 oktoberviering 2019 intrekken;

 

 • 19.

  Dat het water van de Nieuwe Rijn tussen de Karnemelksbrug en maximaal de Visbrug, van dinsdag 1 oktober 2019 van 07.00 uur tot vrijdag 4 oktober 2019 12.00 uur, in beide richtingen is afgesloten voor het scheepvaartverkeer;

 

 • 20.

  Dat het water van de Nieuwe Rijn tussen de Visbrug en de Karnemelksbrug op maandag 30 september 2019 van 07.00 uur tot dinsdag 1 oktober 2019 07.00 uur én vrijdag 4 oktober 2019 van 12.00 uur tot 18.00 uur, alleen in de richting van de Visbrug bevaarbaar is;

 

 • 21.

  Dat het water van de Oude Rijn tussen de Scheluwbrug en de Sint-Jansbrug van dinsdag 1 oktober 2019 van 07.00 uur tot vrijdag 4 oktober 2019 12.00 uur, alleen in de richting van de Sint-Jansbrug bevaarbaar is;

 

 • 22.

  Aan de Visbrug (zijde Annies) op 16 september 2019 het bord BPR A.1 en een geel onderbord met tekst: “In- en doorvaart gestremd van 30/9 07.00 uur – 04/10 18.00 uur” te plaatsen en dit bord op 4 oktober 2019 om 18.00 uur te verwijderen;

 

 • 23.

  Aan de Karnemelksbrug (zijde Gangetje) en Hogewoerdbrug (zijde Steenschuur) op 16 september 2019 het bord BPR A.1 met een geel onderbord met tekst “In- en doorvaart Nieuwe Rijn gestremd van 1/10 07.00 uur – 04/10 12.00 uur” te plaatsen en dit bord op 4 oktober 2019 12.00 uur te verwijderen;

 

 • 24.

  Aan de Karnemelksbrug op 4 oktober 2019 (zijde Gangetje) en om 12.00 uur het bord BPR B.1 b ↑ te plaatsen en dit bord op 4 oktober 2019 om 18.00 uur te verwijderen;

 

 • 25.

  Aan de Catharinabrug (zijde Kippenbrug) op 16 september 2019 een geel bord met tekst “In- en doorvaart Nieuwe Rijn gestremd van 30/9 07.00 uur – 04/10 18.00 uur” te plaatsen en dit bord op 4 oktober 2019 om 18.00 uur te verwijderen;

 

 • 26.

  Aan de Sint Jansbrug (zijde Oude Rijn) op 16 september 2019 een geel bord met tekst “In- en doorvaart Nieuwe Rijn gestremd van 30/9 07.00 uur – 04/10 18.00 uur” te plaatsen en dit bord op 4 oktober 2019 om 18.00 uur te verwijderen;

 

 • 27.

  Aan de Bostelbrug (zijde Galgewater) op 16 september 2019 het bord BPR A.1 en een geel onderbord met tekst: “In- en doorvaart gestremd van 1/10 07.00 uur – 04/10 12.00 uur” te plaatsen en dit bord op 4 oktober 2019 om 12.00 uur te verwijderen;

 

 • 28.

  Aan de Bostelbrug (zijde Webster) op 16 september 2019 het bord BPR B.1 b ↑ en een geel onderbord met tekst: “Verplichte vaarrichting van 1/10 07.00 uur – 04/10 12.00 uur” te plaatsen en dit bord op 4 oktober 2019 om 12.00 uur te verwijderen;

 

 • 29.

  Aan de Catharinabrug (zijde Annies) en Sint Jansbrug (Oude Rijn) op 16 september 2019 het bord BPR B.1 b ↑ en een geel onderbord met tekst: “Verplichte vaarrichting van 1/10 07.00 uur – 04/10 12.00 uur” te plaatsen en dit bord op 4 oktober 2019 om 12.00 uur te verwijderen;

 

 • 30.

  Aan de Scheluwbrug op 16 september 2019 het bord BPR B.1 b ↑ en een geel onderbord met tekst: “Verplichte vaarrichting van 1/10 07.00 uur – 04/10 12.00 uur” te plaatsen en dit bord op 4 oktober 2019 om 12.00 uur te verwijderen;

 

 • 31.

  Aan de Rembrandtbrug (Zeevaartschoolzijde) op 16 september 2019 een geel bord met tekst “In- en doorvaart Bostelbrug gestremd van 1/10 07.00 uur – 04/10 12.00 uur” te plaatsen en dit bord op 4 oktober 2019 om 12.00 uur te verwijderen;

 

 • 32.

  Aan de Rijnbrug  op 16 september 2019 een geel bord met tekst “In- en doorvaart Nieuwe Rijn gestremd van 1/10 07.00 uur – 04/10 12.00 uur” te plaatsen en dit bord op 4 oktober 2019 om 12.00 uur te verwijderen;

  

 • 33.

  Aan de hekken op de pontons tussen de Sint-Jansbrug en de Catharinabrug op 2 plaatsen het bord BPR A.5 aanbrengen.

 

 • 34.

  De borden tijdelijk te plaatsen voor de duur, inclusief de afbouw, van het betreffende evenement.

    

Leiden, 11-09-2019

Burgemeesters en Wethouders van Leiden,

namens dezen,

   

De Secretaris, de Burgemeester,

   

Publicatie

Het verkeersbesluit wordt zo snel mogelijk na besluitvorming gepubliceerd in de Staatscourant, te bereiken via www.overheid.nl en in de eerstvolgende editie van de Stadskrant. Daarnaast kan in het Stadhuis en bij het Stadsbouwhuis een papieren versie van het Scheepvaartverkeersbesluit worden ingezien.

 

 

Bezwaar

Wanneer u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending/uitreiking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Leiden. Het is van belang dat het bezwaarschrift wordt ondertekend en dat er in ieder geval de volgende gegevens in staan:

 • -

  de naam en het adres van de indiener;

 • -

  de datum van het bezwaarschrift;

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • -

  de gronden van het bezwaar.

Verder wordt u verzocht een kopie van het bestreden besluit mee te sturen, een telefoonnummer te vermelden waarop u bereikbaar bent, alsmede een e-mailadres.

 

Het bezwaarschrift kunt u sturen naar: Postbus 9100, 2300 PC in Leiden. Voor de volledigheid wijzen wij erop dat het indienen van een bezwaarschrift geen opschortende werking heeft.

 

Digitaal bezwaar maken kan op www.leiden.nl/bezwaarschrift onder tabblad “aanvragen”.

 

Voorlopige voorziening

Indien onverwijlde spoed het vereist, kunt u, nadat u een bezwaarschrift hebt ingediend, de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Den Haag verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Het correspondentieadres is: Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag.