Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hollands KroonStaatscourant 2019, 51399VergunningenHollands Kroon, week 36 Ontwerp omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de WSFT Campus met 2 satacentra (AMS11 & AMS12 op het perceel Agriport 570, 1775 TK Middenmeer

Logo Hollands Kroon

Besluit genomen door: college van burgemeester en wethouders

Grondslag: artikel 2.12 Wabo

Onderwerp: ontwerp omgevingsvergunning Z-218931

Plangebied: Agriport 570 , 1775 TK Middenmeer

Doel plan: uitbreiding van de WSFT Campus met 2 datacentra.

 

Ter inzage

Het ontwerpbesluit ligt met ingang van 10 sept 2019 gedurende zes weken ter inzage. Wilt u meer informatie? Kunt u mailen naar vergunningen@hollandskroon.nl of bellen naar telefoonnummer 088 – 321 5000. De stukken zijn ook in te zien op www.officiëlebekendmakingen.nl

 

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kunt u op dit voornemen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Iedereen mag van deze mogelijkheid gebruik maken.

 

Schriftelijk

Stuur uw zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hollands Kroon, Postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna. Vermeld in uw brief het onderwerp: Zienswijze ontwerp omgevingvergunning Agriport 570, 1775 TK Middenmeer uitbreiding MSFT Campus met AMS 11/12

 

Mondeling

Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer Marcel Dudink via telefoonnummer

088 – 321 5000. U kunt hiervoor tot en met 31 juli 2015 een afspraak maken. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

.