Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaStaatscourant 2019, 51303Ruimtelijke plannenTer inzagelegging ontwerpbestemmingsplan Bavel, Witpoel ong.

Logo Breda

 

Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Bavel, Witpoel ong.’ (NL.IMRO.0758.BP2018224004) ter inzage ligt. Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in de realisatie van twee nieuwe woningen. Het plangebied ligt op het perceel Witpoel ongenummerd te Bavel.

 

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan is van 18 september tot en met 29 oktober 2019 digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Zienswijzen

Van 18 september tot en met 29 oktober 2019 kunt u digitaal uw zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Ook kunt u een schriftelijke zienswijze indienen. Deze stuurt u naar de Gemeenteraad van Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de gemeente via www.breda.nl/contact.

 

Informatie

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente via www.breda.nl, twitter @breda, WhatsApp 06 – 46 66 26 66, facebook Gemeente Breda of bel 14 076