Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2019, 51281Benoemingen en ontslagen

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 september 2019, kenmerk 1572211-194439-OBP, houdende de benoeming van mevrouw D.C.M. van der Vliet tot voorzitter van het CAK

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 6.1.1, zesde lid van de Wet langdurige zorg juncto artikel 12 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

Besluit:

Als voorzitter van het CAK te benoemen voor de periode 1 september 2019 tot 1 september 2023:

Mevrouw D.C.M. van der Vliet

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge