Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2019, 51234VerkeersbesluitenVerkeersbesluit reservering parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen parkeerterrein Pastoor Scheepensstraat te Heesch

Logo Bernheze

 

P.B. van der Gaag

Overwegingen ten aanzien van het besluit

• Er is een vraag ontstaan naar parkeerplaatsen met een laadmogelijkheid voor elektrische auto’s, als gevolg van de aanschaf van elektrische deelauto’s van de gemeente Bernheze en andere partijen;

• Er zijn op de beoogde locatie voldoende parkeercapaciteit aanwezig om de afname van de reguliere parkeercapaciteit ten gevolge van de parkeerplaatsen met laadmogelijkheid op te vangen;

• Het is technisch mogelijk om op deze locatie een laadmogelijkheid te realiseren.

BESLUIT

Burgemeester en wethouders van Bernheze besluiten:

• Dat op het parkeerterrein aan de Pastoor Scheepensstraat te Heesch 4 parkeerplaatsen worden gereserveerd voor het parkeren en opladen van elektrische auto’s, op de in bijlage 1 aangegeven locatie. Deze parkeervakken worden aangegeven door de borden E1004. De parkeervakken mogen dan uitsluitend worden gebruikt door elektrische auto’s.

Bernheze, 11-9-2019

Namens deze,

P.B. van der Gaag

Beleidsmedewerker verkeer er vervoer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Richt uw brief aan het college van burgemeester en wethouders en zorg dat uw brief het volgende bevat:

• uw naam, adres

• datum

• handtekening

• met welk besluit u het niet eens bent

• argumenten voor uw bezwaar

Bij spoed kunt u ook een voorlopige voorziening bij de rechtbank vragen. Meer informatie vindt u op onze website: www.bernheze.org/bezwaar.

Bekendmaking van dit besluit gebeurt op de volgende manier.

• Een publicatie in de DeMooiBernhezerKrant

• En het besluit met bijlagen ligt de dag na de publicatie 6 weken ter inzage in het gemeentehuis in Heesch.