Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2019, 50976VergunningenOntwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure brandveiliggebruik Bisonspoor 2059 in Maarssen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag 13 september 2019 tot en met donderdag 24 oktober 2019 het ontwerpbesluit omgevingsvergunning Bisonspoor 2059 in Maarssen ter inzage ligt.

Inhoud

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteit het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk met het oog op de brandveiligheid (artikel 2.1, lid 1, onder d, Wabo). De aanvraag voorziet in het brandveilig gebruik van het Kinder Dag Verblijf Bisonspoor B.V. op het adres Bisonspoor 2059 in Maarssen.

Inzien

U kunt het ontwerpbesluit (dossiernummer 190727) vanaf vrijdag 13 september 2019 tot en met donderdag 24 oktober 2019 na afspraak (14 0346) inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer R. Bazuin (14 0346).

Reageren

Belanghebbenden kunnen vanaf vrijdag 13 september 2019 gedurende zes weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Voor een mondelingezienswijze neemt u contact op met de heer R. Bazuin (14 0346).