Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-09-2019 gepubliceerd door De Fryske Marren. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2019-50597".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (coördinaten) 178165 542675
Geo informatie (coördinaten) 178147 542632
Jaargang 2019
Maker De Fryske Marren
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM/1.7/xml/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM.xml
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 8535WG 1
Postcode en huisnummer 8535WG 1a
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2019-09-11
Referentienummer PV 20190027
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan identificatie nummer NL.IMRO.1940.BPFOL19STRAAWEG1-ON01
Straatnaam Straatweg
Straatnaam Straatweg
Taal nl
Titel Ontwerpbestemmingsplan Follega - Straatweg 1 en 1 A
Type ruimtelijk plan Bestemmingsplan
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verwijzing stcrt-2019-50597
Volgnummer 50597
Woonplaats Follega
Woonplaats Follega