Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2019, 50580Benoemingen en ontslagen

Besluit houdende ontslag lid raad van advies van het Centraal bureau voor de statistiek

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikel 20, eerste lid, van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek;

Besluit:

Enig artikel

Te rekenen vanaf 1 augustus 2019 wordt eervol ontslagen als lid van de raad van advies van het Centraal bureau voor de statistiek de heer drs. C.C.M. Vendrik, te Amsterdam.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze: M.R.P.M. Camps secretaris-generaal