Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EdeStaatscourant 2019, 49166OverigKennisgeving ontwerpbestemmingsplan ‘Ederveen, Hoofdweg 112’

Logo Ede

Op grond van art. 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening

 

Het college van burgemeester en wethouders van Ede gaat binnenkort een bestemmingsplan voorbereiden voor het perceel Hoofdweg 112 in Ederveen.

Inzage

In deze fase van de voorbereiding liggen er nog geen stukken ter inzage, kunt u nog geen zienswijzen indienen en wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld een advies over het voornemen uit te brengen. Te zijner tijd komt het ontwerp bestemmingsplan (digitaal) ter inzage te liggen. Dan is het mogelijk om te reageren. Wanneer dat is, en hoe u kunt reageren, publiceert de gemeente in het weekblad Ede Stad, de Staatscourant en op: www.officielebekendmakingen.nl

Gebied en gevolg

Er is een verzoek ingediend voor het realiseren van twee vrijstaande woningen en een appartementencomplex voor jongeren met een hulpvraag aan de Hoofdweg 112 in Ederveen.

Informatie

Voor meer informatie belt u Jan-Frans de Leeuw, juridisch adviseur bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, (0318) 68 01 65.