Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-08-2019 gepubliceerd door De Fryske Marren. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2019-48316".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (coördinaten) 167822 545595
Geo informatie (gemeente) De Fryske Marren
Grondslag artikel 6.24, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening]|[1.0:c:BWBR0020449&artikel=6.24&lid=3&g=2018-07-01
Jaargang 2019
Maker De Fryske Marren
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-ZM/1.5/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-ZM.xml
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 8561AA 11
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2019-08-29
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Ruimtelijke plannen
Straatnaam Wilhelminastraat
Taal nl
Titel Kennisgeving van het sluiten van een anterieure overeenkomst in het kader van het bestemmingsplan ‘Waterpark Follega 2019’
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verwijzing stcrt-2019-48316
Volgnummer 48316
Woonplaats Balk