Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Raad van StateStaatscourant 2019, 47753Overig

Vacatures staatsraad Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de hoogste algemene bestuursrechter van Nederland. Zij behandelt bestuursrechtelijke geschillen op het gebied van onder meer het omgevingsrecht en het vreemdelingenrecht. Zij streeft naar tijdige en zo finaal mogelijke geschilbeslechting op hoog niveau, en draagt bij aan rechtsontwikkeling en aan rechtseenheid. Dat gebeurt in een professionele omgeving waarin digitaal werken en digitaal procederen in toenemende mate belangrijk zijn.

In verband met het vertrek van enkele staatsraden is de Afdeling bestuursrechtspraak op zoek naar kandidaten die hun bekwaamheid en deskundigheid hebben bewezen op het gebied van wetgeving, bestuur of rechtspraak of in aangelegenheden die daaraan raken. Bij de Afdeling bestuursrechtspraak zijn enkele vacatures voor de functie van:

staatsraad

Ruime ervaring in en kennis van het openbaar bestuur en/of bijzondere kennis van het omgevingsrecht strekt tot aanbeveling.

Omvang benoeming

Ten minste vier dagen per week (0,8 fte).

Benoemingsvereisten

 • meester in de rechten.

 • in het bezit van de Nederlandse nationaliteit.

Competenties

 • Inzicht in constitutionele verhoudingen en het functioneren van het openbaar bestuur.

 • Het vermogen om de rechterlijke functie op hoog niveau te vervullen:

  juridisch-analytisch vermogen, luister- en besluitvaardigheid, communicatieve vaardigheden, omgevingsbewustzijn, oog voor de belangen van procespartijen en de achterliggende maatschappelijke belangen, collegialiteit, flexibiliteit en rechterlijke attitude.

 • Voor kandidaten zonder rechterlijke ervaring:

  • aantoonbare ervaring in het openbaar bestuur en/of

  • deskundigheid op het gebied van het staats- en bestuursrecht.

 • Voor kandidaten met rechterlijke ervaring:

  • uitoefening van de functie van rechter gedurende langere tijd binnen verschillende rechtsgebieden.

 • Indien ervaring met de bestuursrechtspraak ontbreekt: de capaciteit en de bereidheid om zich op korte termijn het bestuurs(proces)recht en de werkwijzen van de Afdeling bestuursrechtspraak eigen te maken.

Informatie

Informatie over de functie kunt u inwinnen bij mevrouw mr. R. Uylenburg, staatsraad, tel. 070-426 4762. Meer informatie over organisatie en taken vindt u op de website van de Raad van State (www.raadvanstate.nl).

Bezoldiging is wettelijk geregeld.

De Raad van State wil ook graag geattendeerd worden op personen die in aanmerking zouden willen komen voor deze vacature en geschikt zouden zijn voor deze functie.

Reacties

Reacties op de vacature graag binnen twee weken na het verschijnen van deze publicatie. U kunt deze richten aan:

Raad van State

t.a.v. de vice-president

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

Op de enveloppe vermeldt u ‘persoonlijk en vertrouwelijk’. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.