Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2019, 47599Ruimtelijke plannenONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘Veegplan kernen 2019’

Logo Moerdijk

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat vanaf 29 augustus tot en met 10 oktober 2019 voor iedereen het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Veegplan Kernen 2019’ (planidentificatie NL.IMRO.1709.VeegplanKernen2019-BP30) tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage ligt.

Dit ontwerp is opgesteld om meerdere kleine correcties/ wijzigingen in diverse bestemmingsplannen door te voeren. Het plan voorziet in wijzigingen in de kernen Zevenbergen en Klundert. Het plan is digitaal te raadplegen op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen

Iedereen kan tot en met 10 oktober 2019 een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen of via info@moerdijk.nl onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Veegplan kernen 2019”.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het telefoonnummer 14 0168.

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur schriftelijk.

 

Zevenbergen, 28 augustus 2019