Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EdeStaatscourant 2019, 46547Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Otterlo, Beekdalseweg 2

Logo Ede

Zaaknummer 111544

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ‘Otterlo, Beekdalseweg 2’, met nummer NL.IMRO.0228.BP2019AGBG0003-0201, in Otterlo en de daarbij behorende stukken van donderdag 22 augustus 2019 tot en met woensdag 2 oktober 2019 (digitaal) inzien bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu in Raadhuis Publiekszaken, Raadhuisplein 3 in Ede. Voor openingstijden zie www.ede.nl/openingstijden. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het nummer (088) 116 9900.

Onder gerelateerde informatie op deze pagina vindt u een directe link naar het plan, hiermee wordt u doorgeleid naar de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl waar u het plan kunt inzien.

Gebied en gevolg

Het gebied waar dit plan over gaat is het perceel Beekdalseweg 2 te Otterlo. Het perceel is op circa 1,2 kilometer gelegen van de kern van Otterlo. Het plan maakt een kleinschalig recreatieconcept, in de vorm van een wellnessboerderij, mogelijk.

Zienswijze

Tijdens de inzageperiode kunt u een schriftelijke zienswijze over het plan sturen aan de gemeenteraad, postbus 9022, 6710 HK Ede. Het indienen van een elektronische zienswijze, bijvoorbeeld per e-mail, is niet mogelijk. Voor meer informatie, of om uw zienswijze mondeling door te geven belt u Peter Geurts, juridisch adviseur bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, (0318) 68 0172 of Carlijn Aarntzen, juridisch adviseur bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, (0318) 26 7101.