Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EdeStaatscourant 2019, 46344Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ‘Ede, Kernhem B-west, noordelijk deel’

Logo Ede

Zaaknummer 109627

 

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ‘Ede, Kernhem B-west, noordelijk deel’, met nummer NL.IMRO.0228.BP2018KRNH0001-0201, in Ede en de daarbij behorende stukken van donderdag 22 augustus 2019 tot en met woensdag 2 oktober 2019 (digitaal) inzien bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu in Raadhuis Publiekszaken, Raadhuisplein 3 in Ede. Voor openingstijden zie www.ede.nl/openingstijden. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het nummer (088) 116 9900.

Onder gerelateerde informatie op deze pagina vindt u een directe link naar het plan, hiermee wordt u doorgeleid naar de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl waar u het plan kunt inzien.

Gebied en gevolg

Het gebied waar dit plan over gaat ligt in het noorden van Ede, ten zuiden van de Doesburgerdijk en ten oosten van de snelweg A30. Het plan maakt woningbouw mogelijk.

Zienswijze

Tijdens de inzageperiode kunt u een schriftelijke zienswijze over het plan sturen aan de gemeenteraad, postbus 9022, 6710 HK Ede. Het indienen van een elektronische zienswijze, bijvoorbeeld per e-mail, is niet mogelijk. Voor meer informatie, of om uw zienswijze mondeling door te geven belt u Jan-Frans de Leeuw, juridisch adviseur bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, (0318) 68 01 65 of Jeanny Koster, junior projectleider bij de afdeling Ruimtelijke Projecten, (0318) 26 72 87.