Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-09-2019 gepubliceerd door De Fryske Marren. De publicatie is van het type Verkeersbesluiten en heeft als identifier "stcrt-2019-46222".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel De Fryske Marren - Jouster Merkeloop - Joure
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke De Fryske Marren
Geo informatie (coördinaten) 181594 552640
Geo informatie (coördinaten) 181541 552769
Geo informatie (gemeente) De Fryske Marren
Jaargang 2019
Maker De Fryske Marren
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-VB-Web-CB/1.6/xml/MC-DRP-VB-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 8503AC 8
Postcode en huisnummer 8503AB 2
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2019-09-06
Referentienummer EV 20190118/1940177241
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verkeersbesluiten
Straatnaam Celsiusweg
Straatnaam Pasteurweg
Taal nl
Titel Verkeersmaatregelen JousterMerkeloop op 29 september te Joure
Type verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregel van kortere duur dan 4 maanden
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Vereiste van besluit Het bepaalde in artikel 12 van het BABW
Verkeersborden C1
Verwijzing stcrt-2019-46222
Volgnummer 46222
Wegcategorie Gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom
Weggebruiker bestuurders van een motorrijwiel, scooter, personenauto of bestelauto
Weggebruiker bestuurders van een ongelede vrachtwagen of ongelede autobus
Woonplaats Joure
Woonplaats Joure