Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpmeerStaatscourant 2019, 46090Besluiten van algemene strekkingHogere waardenbesluit Wet geluidhinder bouwplan Spanbroekerweg 222 Spanbroek

Logo Opmeer

Het voornemen bestaat om op verzoek een hogere waarde op grond van de Wet geluidhinder vast te stellen:

 

  • 1.

    Ten behoeve van het realiseren van het plan Spanbroekerweg 222 te Spanbroek. Het betreft het vervangen van de agrarische bebouwing door nieuwbouw van 1 nieuwe woning. Het besluit betreft het vaststellen van een hogere toelaatbare geluidsbelasting tot maximaal 57 dB voor de geprojecteerde woning vanwege wegverkeerslawaai van de Spanbroekerweg.

 

Het betreffende ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere waarden ligt met ingang van 19 augustus 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Opmeer, Klaproos 1, te Opmeer.

 

Gedurende de termijn van de tervisielegging kan een ieder schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen gericht worden aan burgemeester en wethouders, postbus 199, 1715 ZK Spanbroek. Mondelinge reacties kunnen worden gegeven bij de afdeling Ruimte en Ondernemen in het gemeentehuis (telefoon 0226-363 333).