Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EdeStaatscourant 2019, 45799Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Bezemronde 4, Kernen

Logo Ede

Zaaknummer 110990

 

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ‘Bezemronde 4, Kernen’ , met nummer NL.IMRO.0228.BP2019BEZK0001-0201 en de daarbij behorende stukken van donderdag 22 augustus tot en met woensdag 2 oktober 2019 (digitaal) inzien bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu in Raadhuis Publiekszaken, Raadhuisplein 3 in Ede. Voor openingstijden zie www.ede.nl/openingstijden. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het nummer (088) 116 9900.

Onder gerelateerde informatie op deze pagina vindt u een directe link naar het plan, hiermee wordt u doorgeleid naar de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl waar u het plan kunt inzien.

Gebied en gevolg

In dit bestemmingsplan wordt een aantal omissies gerepareerd in verschillende bestemmingsplannen van de gemeente Ede. Ook worden enkele kleine ontwikkelingen meegenomen waarvan is afgesproken dat aanpassingen voor wat betreft de bestemming worden meegenomen in het voorliggende bestemmingsplan. Het betreft de kernen van Bennekom, Ede, Ederveen, Harskamp, Lunteren, Otterlo en Wekerom. In het bestemmingsplan worden geen percelen in het buitengebied meegenomen. Het gaat om 24 locaties en de wijziging van de bestemming ziet er in essentie als volgt uit:

 

Adres:

Plaats:

Essentie wijziging:

Reden:

Irenelaan, Nassaulaan, Julianalaan en Prins Bernhardlaan

Bennekom

De maatschappelijke bestemming omvormen naar ‘Wonen’ en ‘Tuin’

Aangekochte grond door aanwonenden ten behoeve van gebruik als binnentuin

Molenstraat 55

Bennekom

Bestemming ‘Wonen’ deels omvormen naar ‘Tuin’ en delen van de bestemming ‘Tuin’ omvormen naar ‘Verkeer’

Aangekochte grond door aanwonende ten behoeve van gebruik als tuin

Alexander Verheullstraat 18a

Ede

Bestemming ‘Kantoor’ omvormen naar ‘Gemengd-1’

Reparatie om wegbestemde woning op de verdieping terug te brengen

Dirkweideweg 2-14

Ede

Aanduiding ‘aantal wooneenheden’ aanpassen van 5 naar 7

Reparatie om juiste aantal woonwagens mogelijk te maken

Doesburgerdijk 9

Ede

Bestemming ‘Natuur’ omvormen naar ‘Wonen - 2’ met een bouwvlak

Reparatie van wegbestemde bestaande woning

Lindelaan 7

Ede

Bouwvlak voor het realiseren van een woning opnemen

Reparatie van wegbestemde bouwmogelijkheid van een woning

Marconistraat 11

Ede

Aanduiding bedrijfswoning opnemen

Reparatie wegbestemde bedrijfswoning

Molenstraat 153

Ede

De bestemming ‘Gemengd-1’ omvormen naar ‘Wonen’

Wijziging naar aanleiding van een verleende vergunning zodat geen detailhandel meer is toegestaan

Morsestraat 28-30

Ede

Aanduiding bedrijfswoning opnemen

Reparatie wegbestemde bedrijfswoning

Niels Bohrstraat 24-26

Ede

Aanduiding bedrijfswoning opnemen

Reparatie wegbestemde bedrijfswoning

Oude Arnhemseweg 14a

Ede

Bouwvlak voor het realiseren van een woning opnemen

Reparatie van wegbestemde bestaande woning

Parkweg 85-3/ Willem Witsenlaan 2a

Ede

Bestemming ‘Gemengd-2’ met aanduiding ‘timmerwerkplaats’ omvormen naar bestemming ‘Bedrijf’ met een bouwvlak

Reparatie wegbestemde oude planologische situatie

Prins Bernhardlaan 91a tot en met 91f

Ede

Bestemming ‘Maatschappelijk’ omvormen naar ‘Wonen’ en ‘Tuin’

Reparatie van verleende vergunningen ten behoeve van wonen

Schaapsweg 59

Ede

Bestemming ‘Gemengd - 2’ omvormen naar ‘Wonen’

Wijziging naar aanleiding van een verleende vergunning zodat geen detailhandel meer is toegestaan

Slijpkruikweg 32

Ede

Bestemming ‘Detailhandel’ omvormen naar ‘Wonen’. Hierdoor worden 7 woningen mogelijk gemaakt.

Wijziging naar aanleiding van een verleende vergunning zodat geen detailhandel meer is toegestaan

Slunterweg 50

Ede

Bestemming ‘Dienstverlening’ omvormen naar ‘Wonen’

Reparatie wegbestemde bestaande woning

Veenderweg 120c

Ede

Het omvormen van een woonbestemming naar de bestemming ‘Detailhandel’

Reparatie wegbestemde bestaande detailhandel

Verlengde Parkweg 23

Ede

Bestemming Gemengd-2 omvormen naar Gemengd-3

Wijziging naar aanleiding van een te verlenen vergunning zodat geen detailhandel meer is toegestaan

Willem Marislaan, percelen achter nummer 7 t/m 13

Ede

Bestemming ‘Wonen’ omvormen naar ‘Bedrijf’

Reparatie wegbestemde oude planologische situatie

Schoolstraat achter nummer 10a en 10b

Ederveen

De bestemming ‘Groen’ omvormen naar ‘Wonen’

Aangekochte grond door aanwonende ten behoeve van gebruik als tuin

Julianastraat 17a

Harskamp

De aanduiding voor wat betreft de ‘bouwhoogte’ aanpassen naar 10 meter (dit was 19 meter)

Reparatie van bouwhoogte

Oude Arnhemseweg achter nummer 10

Lunteren

Bouwvlak opnemen voor het realiseren van een woning

Reparatie van wegbestemde bestaande woning

Dorpsstraat 23 en 25

Otterlo

Bestemming Gemengd-4 omvormen naar Gemengd-2

Reparatie van bestaande situatie

Dirkjeserf

Wekerom

Verschillende aanpassingen met betrekking tot de bestemmingen ‘Verkeer’, ‘Wonen’ en ‘Tuin’

Wijziging naar aanleiding van het inrichtingsplan

Zienswijze

Tijdens de inzageperiode kunt u een schriftelijke zienswijze over het plan sturen aan de gemeenteraad, postbus 9022, 6710 HK Ede. Het indienen van een elektronische zienswijze, bijvoorbeeld per e-mail, is niet mogelijk. Voor meer informatie, of om uw zienswijze mondeling door te geven belt u Martijn van Dee, juridisch adviseur bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, (0318) 68 0 106 of Janneke Buliga, juridisch adviseur bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, (0318) 68 0 831.