Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EdeStaatscourant 2019, 45787Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ‘Ede, parapluplan recreatieparken’

Logo Ede

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ‘Ede, parapluplan recreatieparken’, met nummer NL.IMRO.0228.BP2019PAPL0002-0201 en de daarbij behorende stukken van donderdag 22 augustus tot en met woensdag 2 oktober 2019 (digitaal) inzien bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu in Raadhuis Publiekszaken, Raadhuisplein 3 in Ede. Voor openingstijden zie www.ede.nl/openingstijden. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het nummer (088) 116 9900.

Onder gerelateerde informatie op deze pagina vindt u een directe link naar het plan, hiermee wordt u doorgeleid naar de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl waar u het plan kunt inzien.

Gebied en gevolg

Het gebied heeft betrekking op alle recreatieparken en losse recreatiewoningen binnen de gemeente. De gemeente Ede is door de Raad van State op onjuistheden gewezen in de regels omtrent permanente bewoning van recreatiewoningen. Op basis van uitspraak ECLI:NL:RVS:2017:2550 blijkt dat enkel de gebruikers van een recreatiewoning aangepakt kunnen worden, maar niet de eigenaren.

Echter het aanpakken van de eigenaren is veel effectiever omdat alleen dan strijdig gebruik in de toekomst kan worden voorkomen. Aangezien het vanuit het beleidsvlak recreatie en toerisme wenselijk is om permanente bewoning van recreatiewoningen aan te pakken, is het wenselijk de regels aan te passen. Door het aanpassen van de regels kunnen in de toekomst ook de eigenaren aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid om de recreatiewoningen te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn: recreatie.

Zienswijze

Tijdens de inzageperiode kunt u een schriftelijke zienswijze over het plan sturen aan de gemeenteraad, postbus 9022, 6710 HK Ede. Het indienen van een elektronische zienswijze, bijvoorbeeld per e-mail, is niet mogelijk. Voor meer informatie, of om uw zienswijze mondeling door te geven belt u Martijn van Dee, juridisch adviseur bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, (0318) 68 0 106.