Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LarenStaatscourant 2019, 45372Ruimtelijke plannenOntwerpwijzigingsplan Engweg 23 Laren

Logo Laren

Burgemeester en wethouders van de gemeente Laren maken bekend dat ingevolge artikel 3.6 lid 1.a Wet ruimtelijke ordening (Wro) het ontwerpwijzigingsplan ‘Engweg 23, code NL.IMRO.0417.LRNEngweg23-On01’ ter visie ligt.

Inhoud plan

Er is verzocht om het bouwvlak aan de Engweg 23 te verplaatsen en te positioneren op de plek van een bestaand zwembad aan de rechterkant van het perceel. Het nieuwe bouwvlak wordt ook t.o.v. de weg naar achteren verschoven, zodat er een aaneengesloten en samenhangend woonerf aan de straat- en linkerkant van het perceel ontstaat. De bestaande woning en twee bijgebouwen aan de linkerkant worden gesloopt om meer openheid en doorzicht binnen het perceel en naar het aangrenzende landschap te creëren.

Procedure

Het ontwerpwijzigingsplan ligt vanaf 12 augustus 2019 tot en met 22 september 2019 gedurende zes weken ter inzage bij de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie aan de Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier op afspraak terecht (tel. 14035). Het ontwerpwijzigingsplan kunt u ook inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de termijn van ter visie legging kan een ieder een zienswijze indienen bij de gemeente Laren, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, onder vermelding van ‘zienswijze wijzigingsplan Engweg 2 in Laren’.

Ook het indienen van een mondelinge reactie is mogelijk. Hiervoor dient, binnen de termijn van ter visie ligging, een afspraak te worden gemaakt met de heer R.R. Lugard van de BEL Combinatie, telefoonnummer 14035. Het is niet mogelijk telefonisch of via e-mail uw zienswijze kenbaar te maken.

Laren, 12 augustus 2019