Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LangedijkStaatscourant 2019, 45029VergunningenOntwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure, het (ver)bouwen van een bouwwerk, het kappen van een boom/bomen , het maken van een uitweg, Dokter Wilminkstraat te Noord-Scharwoude

Logo Langedijk

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure

 

Burgemeester en wethouders van Langedijk maken bekend van plan te zijn om een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het bestemmingsplan voor het volgende project:

 

Voor :  het (ver)bouwen van een bouwwerk (het oprichten van 28 appartementen en 16 twee onder een kapwoningen, het kappen van een boom/bomen en het maken van een uitweg of het veranderen of het gebruik ervan te veranderen

Locatie : Dokter Wilminkstraat te Noord-Scharwoude

 

Deze ontwerpvergunning ligt van 10 augustus 2019 tot en met 21 september 2019 ter inzage bij de publieksbalie van de Afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving van de gemeente Langedijk, Vroedschap 1 te Zuid-Scharwoude. Wilt u een ontwerpvergunning inzien? Dat kan nadat u hiervoor een afspraak heeft gemaakt.

Tijdens deze termijn kan iedereen mondeling of bij voorkeur schriftelijk een zienswijze geven over de ontwerpvergunning. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving van de gemeente Langedijk. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van Langedijk, Postbus 15 1723 ZG Noord-Scharwoude.

 

Langedijk, 9 augustus 2019

Burgemeester en wethouders van Langedijk