Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Justitiële InformatiedienstStaatscourant 2019, 44925Overig

Vervanging van een verminkte huwelijksakte van de gemeente Kerkrade

6 augustus 2019

Algemeen 6094

Directeur van de Centrale Bewaarplaats in deze de Justitiële Informatiedienst

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Gelet op artikel 18c van Boek 1 van het Burgerlijk wetboek.

Besluit:

  • 1. Dat ter vervanging van de bij de gemeente Kerkrade verminkte huwelijksakte met aktenummer 300173 van het registerjaar 2012 van het dubbel van deze huwelijksakte een afschrift wordt gemaakt.

  • 2. Dat dit besluit in werking treedt met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin de vervanging van de akte is vermeld.

Almelo, 6 augustus 2019

De Minister voornoemd, Namens deze, De directeur van de Centrale Bewaarplaats, W. Lodder