Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2019, 44877VerkeersbesluitenTijdelijke verkeersmaatregel tijdens de VV Heeswijk Loop, sportpark Droevendaal en omgeving, 5473 BH Heeswijk-Dinther.

Logo Bernheze

Burgemeester en wethouders hebben toestemming verleend voor het (gedeeltelijk) afsluiten van de onderstaande wegen voor alle verkeer behalve voetgangers:

31 Augustus 2019 vanaf 16.30 uur tot 19.00 uur of zoveel langer of korter als nodig blijkt, (een gedeelte van) Droevendaal, Aa Kantstraat en Aa Brugstraat, Laverdonk, Avensteinstraat en Raadhuisplein in Heeswijk-Dinther.

Het besluit is verzonden op: 12 augustus 2019

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren: In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 12 augustus 2019