Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikStaatscourant 2019, 44855VergunningenOntwerp omgevingsvergunning Elsenburg 27A, B, C, D, E, F, G, H, K, M, N, P, Q en R in Andijk (gemeente Medemblik)

Logo Medemblik

 

 

Burgemeester en wethouders zijn van plan mee te werken aan een omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van het werknemersverblijf voor buitenlandse werknemers aan de Elsenburg 27A, B, C, D, E, F, G, H, K, M, N, P, Q en R in Andijk.

 

Ter inzage

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken kunt u vanaf 9 augustus zes weken inzien in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum.

 

Zienswijze

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Omgevingszaken.

 

U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen.