Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2019, 44751VerkeersbesluitenTijdelijke verkeersmaatregel tijdens het Zomernachtfestijn, Raadhuisplein, 5388 GM Nistelrode.

Logo Bernheze

Burgemeester en wethouders hebben toestemming verleend voor het afsluiten van het Raadhuisplein voor alle verkeer behalve voetgangers:

31 augustus, vanaf 09.00 uur tot 1 september 2019, 12.00 uur of zoveel langer of korter als nodig blijkt, het Raadhuisplein in Nistelrode.

Het besluit is verzonden op: 8 augustus 2019

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren: In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 8 augustus 2019