Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-08-2019 gepubliceerd door Bladel. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2019-44636".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (coördinaten) 144523 378581
Geo informatie (gemeente) Bladel
Jaargang 2019
Maker Bladel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM/1.6/xml/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM.xml
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 5529AS 9
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2019-08-07
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan identificatie nummer NL.IMRO.1728.BPC2006KomCast2019-VAST
Straatnaam Durkijk
Taal nl
Titel Vastgesteld gewijzigd bestemmingsplan “Kom Casteren 2019”
Type ruimtelijk plan Wijzigings- of uitwerkingsplan
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verwijzing stcrt-2019-44636
Volgnummer 44636
Woonplaats Casteren