Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Agentschap TelecomStaatscourant 2019, 4455Vergunningen

Mededeling toestemming overdracht van een vergunning voor niet-landelijke commerciële omroep en een vergunning voor digitale radio-omroep van Hotradio B.V. aan Radio Exploitatie Noord Nederland B.V., Agentschap Telecom

Datum: 15 januari 2019

Kenmerken: AT-EZK/7777715 en AT-EZK/7777716

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat deelt het volgende mee:

Bij besluit van 15 januari 2019 heb ik Hotradio B.V. en Radio Exploitatie Noord Nederland B.V. toestemming verleend voor de overdracht van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte ten behoeve van niet-landelijke commerciële radio-omroep kavel met dossiernummer 5055328 (kavel B19) en de bijbehorende vergunning voor digitale radio-omroep met dossiernummer 7346026 (allotment 6B) van Hotradio B.V. naar Radio Exploitatie Noord Nederland B.V. Het besluit is verzonden op 15 januari 2019. De toestemming is verleend met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.20 van de Telecommunicatiewet.

Het volledige besluit ligt ter inzage bij de afdeling Spectrummanagement-Afdeling Media van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Emmasingel 1, 9700 AL Groningen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, namens deze, T. Kroeze Hoofd Media Agentschap Telecom

Ingevolge het bepaalde in artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit in verzonden (15 januari 2019) een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar te bevatten. Het bezwaarschrift wordt ingediend bij Agentschap Telecom, ter attentie van de afdeling Juridische Zaken, Postbus 450, 9700 AL GRONINGEN.