Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2019, 43069Besluiten van algemene strekking

Besluit vaststelling bezoldiging heer Van der Meij

De Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 14, tweede lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

Besluit:

De bezoldiging van de heer mr. drs. J.P. van der Meij, in zijn hoedanigheid van bestuurslid advies van het Huis voor klokkenluiders, vast te stellen op het salaris overeenkomstig schaal 18, trede 10, van de Bijlage A van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren, op basis van een gemiddelde tijdsbesteding van 16 uur per week. Per 1 oktober 2019 wordt de bezoldiging vastgesteld op basis van een gemiddelde tijdsbesteding van 8 uur per week.

De in dit besluit bedoelde bezoldiging komt ten laste van het Huis voor klokkenluiders.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden verzonden aan betrokkene.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren