Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2019, 43040VerkeersbesluitenTijdelijke verkeersmaatregel tijdens het 24-uurs Solexfestival bij en rondom Heibloemsedijk 7, 5473 TC Heeswijk-Dinther.

Logo Bernheze

Burgemeester en wethouders van Bernheze geven toestemming aan Stichting 24-uur Solexrace, p.a. Heibloemsedijk 7 in Heeswijk-Dinther om de volgende wegen af te sluiten voor alle verkeer, behalve voetgangers op:

22 augustus, 08.00 uur tot en met 26 augustus 2019, 20.00 uur;

Heibloemsedijk 5 tot Heibloemsedijk 9 in Heeswijk-Dinther.

25 augustus, 14.00 uur tot 26 augustus 2018, 24.00 uur:

Heibloemsedijk (t.h.v. de Meerstraat tot aan begin Stoppelveldseweg)

Koffiestraat (t.h.v. Heibloemsedijk tot aan het zandpad in de Koffiestraat)

Zandkant t.h.v. het zandpad tot aan de Heibloemsedijk;

Een eenrichtingsverkeer wordt ingesteld op:

Vrijdagnacht 23 augustus en zaterdagnacht 24 augustus van 24.00 uur tot 03.00 uur en 25 augustus 2019 van 16.00 uur tot 18.00 uur:

Rukven (t.h.v. Dopheiweg tot aan de kruising Meerstraat)

Meerstraat (t.h.v de kruising Jan van den Boomstraat richting Heibloemsedijk)

Parkeerverbod wordt ingesteld op:

23 augustus, 09.00 uur tot 26 augustus 2019, 18.00 uur:

Rukven (kruising Dopheiweg)

Meerstraat (kruising Broekdijk en Brusselsesteeg)

Meerstraat (kruising Zandkantsehoeve)

Heibloemsedijk (kruising Zandstraat)

Heibloemsedijk (kruising Heide)

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking. 

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

 

Reageren: In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening. Heesch, 29 juli 2019