Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwardenStaatscourant 2019, 42646Ruimtelijke plannenOntwerp-omgevingsvergunning voor het realiseren van een schuur voor de meubelmakerij op het adres Tsienzerbuorren 2 te Reduzum.   

Logo Leeuwarden

Van donderdag 1 augustus tot en met woensdag 11 september 2019 ligt de ontwerp-omgevingsvergunning voor dit plan met bijbehorende stukken ter inzage.

Ontwikkeling

De aanvraag omgevingsvergunning betreft de realisatie van een schuur bij een woonboerderij op het adres Tsienzerbuorren 2 te Reduzum. Het gaat om een schuur ten behoeve van een meubelmakerij welke inpandig in de woonboerderij is gevestigd. In het bestemmingsplan Buitengebied 2008 heeft het perceel de bestemming ‘Woonboerderij’ en een dubbelbestemming voor archeologie. De aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan, omdat het gebruik voor meubelmakerij niet is toegestaan en de oppervlakte en hoogte voor aan-, uit- en bijgebouwen overschreden wordt.

Inzage

De ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u inzien:

 • in het Gemeentehuis, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur). Hier kunt u ook vragen stellen over het plan en de procedure

 • via https://www.leeuwarden.nl/nl/ruimtelijke-plannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl

Reageren

In de periode waarin de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze over het plan indienen. Dat kan schriftelijk, elektronisch of mondeling. In een zienswijze beschrijft u met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan het college van burgemeester en wethouders dan nog meenemen in de afweging van het definitieve besluit.

 • Schriftelijk/elektronisch:

  • schrijf een brief aan de gemeente Leeuwarden, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden.

  • stuur een mail naar gemeente@leeuwarden.nl, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders. 

   Vermeld in uw brief/mail:

         

 • mondeling: maak een afspraak via 14 058 (ma. t/m vr. 08.30 - 17.00 uur).