Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxtelStaatscourant 2019, 42490VerkeersbesluitenGereserveerde gehandicaptenparkeerplaats De Kleuskes

Logo Boxtel

Burgemeester en wethouders van Boxtel,

OVERWEGENDE

dat de loopafstand van betrokkene enkele tientallen meters is; dat het parkeren nabij haar woning een probleem is; dat betrokkene hierdoor gedwongen wordt elders te parkeren; dat daarom een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van betrokkene wenselijk is;

dat de toekenning van deze parkeerplaats aan de geldigheidsduur van de gehandicapten-parkeerkaart is gekoppeld;

dat overleg met de politie als bedoeld in artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft plaatsgevonden; gelet op het bepaalde in artikel 26 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990; dat op grond van artikel 18 van de Wegenwet de gemeente Boxtel bevoegd is;

B E S L U I T E N

  • 1.

    Door plaatsing van het verkeersbord model E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en onderbord met kenteken, conform bijgaande situatietekeningnr. 2019-38-01, een parkeerplaats te reserveren.

  • 2.

    Dit besluit aan de Politie Brabant Noord, Team Meijerij Boxtel, kenbaar maken.

Boxtel, 19 juli 2019

namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel,

RMEO-Inrichting, Verkeer en Reiniging

Erik van Ooijen

Teammanager beheer en uitvoering

Pagina 2 van 2