Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk OnderzoekStaatscourant 2019, 42276Overig

Rectificatie call for proposals ENW PPS-fonds 2019 2de ronde, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Op 30 juli 2019 is in de Staatscourant, nr. 42276, de call for proposals ENW PPS-fonds 2019 2de ronde, gepubliceerd.

In deze publicatie is per abuis in paragraaf 3.3 de volgende zin weggevallen:

“Aanvragers die in de eerste ronde (deadline 4 juni 2019) een aanvraag indienen mogen dezelfde aanvraag niet indienen in de tweede ronde (deadline 8 oktober 2019).”

De volledige tekst van paragraaf 3.3 is derhalve als volgt:

“De deadline voor het indienen van aanvragen is 8 oktober 2019, om 14:00 uur CE(S)T.

Aanvragers die in de eerste ronde (deadline 4 juni 2019) een aanvraag indienen mogen dezelfde aanvraag niet indienen in de tweede ronde (deadline 8 oktober 2019).

Bij het indienen van uw aanvraag in ISAAC dient u ook online nog gegevens in te voeren. Begin daarom ten minste één dag vóór de deadline van deze call for proposals met het indienen van uw aanvraag. Aanvragen die na de deadline worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.”