Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtStaatscourant 2019, 41922OverigMachtigingsbesluit RUD Utrecht

Logo Utrecht

Besluit van 19 juli 2019 tot machtiging van personen die de diverse colleges, namens wie de RUD Utrecht taken uitvoert, vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke procedures

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht;

Burgemeester en wethouders van Amersfoort;

Burgemeester en wethouders van Baarn;

Burgemeester en wethouders van Bunschoten;

Burgemeester en wethouders van Eemnes;

Burgemeester en wethouders van Houten;

Burgemeester en wethouders van Leusden;

Burgemeester en wethouders van Lopik;

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein;

Burgemeester en wethouders van Soest;

Burgemeester en wethouders van Utrecht;

Burgemeester en wethouders van Woudenberg;

 

Gelet op

Artikel 8:24 van de Algemene wet bestuursrecht alsmede artikel 2 en 6 Mandaatbesluit RUD Utrecht / provincie Utrecht, artikel 2 en 6 Mandaatbesluit RUD Utrecht / gemeente Amersfoort, artikel 2 en 6 Mandaatbesluit RUD Utrecht / gemeente Baarn, artikel 2 en 6 Mandaatbesluit RUD Utrecht / gemeente Bunschoten, artikel 2 en 6 Mandaatbesluit RUD Utrecht / gemeente Eemnes, artikel 2 en 6 Mandaatbesluit RUD Utrecht / gemeente Houten, artikel 2 en 6 Mandaatbesluit RUD Utrecht / gemeente Leusden, artikel 2 en 6 Mandaatbesluit RUD Utrecht / gemeente Lopik, artikel 2 en 6 Mandaatbesluit RUD Utrecht / gemeente Nieuwegein, artikel 2 en 6 Mandaatbesluit RUD Utrecht / gemeente Soest, artikel 2 en 6 Mandaatbesluit RUD Utrecht / gemeente Utrecht, artikel 2 en 6 Mandaatbesluit RUD Utrecht / gemeente Woudenberg;

 

Besluiten

Artikel 1

Algemene machtiging wordt verleend aan de onderstaande personen om de bovengenoemde colleges te vertegenwoordigen tijdens zittingen, met inbegrip van regiezittingen, in bestuursrechtelijke procedures bij

de rechtbanken,

de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,

de voorzieningenrechter van genoemde rechtscolleges;

mr. drs. U.A.E. Arnhold,

mr. G.A.M. Bellomo,

mr. C.L. Brunell,

mr. D.K. Keijer,

mr. V. de Kruijf-Stellaard,

mr. drs. M.C.J. Valke,

mr. N.H. Verhaart.

 

Artikel 2

Het Machtigingsbesluit RUD Utrecht zoals vastgesteld op 10 oktober 2017 en in werking getreden op 1 november 2017 wordt ingetrokken.

 

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van de vaststelling.

 

Artikel 4

Dit besluit kan worden aangehaald als Machtigingsbesluit RUD Utrecht.

 

Utrecht, 19 juli 2019,

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht;

Burgemeester en wethouders van Amersfoort;

Burgemeester en wethouders van Baarn;

Burgemeester en wethouders van Bunschoten;

Burgemeester en wethouders van Eemnes;

Burgemeester en wethouders van Houten;

Burgemeester en wethouders van Leusden;

Burgemeester en wethouders van Lopik;

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein;

Burgemeester en wethouders van Soest;

Burgemeester en wethouders van Utrecht;

Burgemeester en wethouders van Woudenberg;

 

Utrecht, 19 juli 2019