Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamStaatscourant 2019, 41462Besluiten van algemene strekkingHerindelingsontwerp grenscorrectie Hordijk-locatie gemeenten Lansingerland en Rotterdam

Logo Rotterdam

Burgemeester en wethouders van gemeente Lansingerland en gemeente Rotterdam maken bekend dat met ingang van vrijdag 26 juli tot en met donderdag 19 september 2019 het Herindelingsontwerp grenscorrectie Hordijk-locatie gemeenten Lansingerland en Rotterdam voor iedereen ter inzage ligt.

 

Beschrijving ontwerpbesluit

De woningbouw op de Hordijk-locatie is in ontwikkeling. Recent lagen de  ontwerpbestemmingsplannen ter inzage voor zienswijzen. Het gebied is eigendom van een ontwikkelcombinatie. Het betreft de gronden van de voormalige palletfabriek Hordijk aan en achter de Rodenrijseweg, hoek Bonfut in Berkel en Rodenrijs. De nieuwe woonwijk ligt nu nog in twee gemeentes: Lansingerland en Rotterdam. Het voornemen is om de bestuurlijke gemeentegrenzen zo te wijzigen dat de gehele projectlocatie in Lansingerland komt te liggen. Dat voorkomt dat de toekomstige bewoners in dezelfde wijk - of zelfs straat - in verschillende gemeentes wonen en onder verschillende regelingen vallen. Ook tussen de gemeentes onderling leidt het tot helderheid.

 

Reageren

Iedereen kan tussen 26 juli tot en met donderdag 19 september 2019  een zienswijze indienen over het herinderlingsontwerp. Dit kan schriftelijk of mondeling. Een schriftelijke zienswijze (geen e-mail) kunt u sturen naar één van beide of beide gemeentes:

 

  • 1.

    de gemeente Lansingerland, ter attentie van de gemeenteraad, team REB, postbus 1, 2650 AA Berkel en Rodenrijs, o.v.v. “Grenscorrectie Hordijk” en/of

  • 2.

    de gemeente Rotterdam, ter attentie aan de gemeenteraad, door tussenkomst van de directeur van Stadsontwikkeling, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam, o.v.v. “Grenscorrectie Hordijk

Een schriftelijk ingediende zienswijze moet zijn voorzien van een datum, naam, adres en een handtekening. 

 

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u binnen de zienswijzetermijn een afspraak maken met een betrokken medewerker van de gemeente Lansingerland, via telefoonnummer 14 010.

Via dat telefoonnummer (gemeente Lansingerland) kunt u ook uw vragen kwijt over de grenscorrectie of de woningbouwontwikkeling.